Ik weet van je doorlopend lijden
waar slechts de dood een eind aan maken kan,
Je ziekte zorgt niet voor verblijden
die houd je  als mens stevig in de ban.

Verleden toekomst kent geen vreugde.
alleen de grote zorg om jouw bestaan.
Wat ons als ouder pas verheugde
als onze zorg voor jou niet zou bestaan.

Helaas jouw ziekte blijft je kwellen.
die bied je levenslang geen dag respijt.
Het is voor ons niet voor te stellen
hoe jij mijn kind al jaren psychisch lijdt.

Bij 't weerzien raak ik steeds bewogen
met wetenschap dat jij nooit beter wordt.
Mijn beden zend ik steeds naar boven
dat God geneest en dat jij beter wordt.

Mijn liefd' en aandacht blljf ik geven
zoals ook Jezus dat doorlopend doet.
Wij blijven jou met onze liefd' omgeven
en overtuigd zijn dat dit handelend moet.