De liederen hebben weer geklonken
waarmede God weer is geëerd.
Uit menig hart sprongen de vonken
bij 't zingen zoals 't is geleerd.

Het is een vreugd om God te prijzen
Zijn naam te eren met gezang.
Hem dankend voor Zijn liefd' bewijzen
als kinderen van Hem levenslang.

Het is aandachtig luisterend horen
wat God tot ons te zeggen heeft.
Die onze beden wil verhoren
en aan ons leven zegen geeft.

De Heer schenkt ons Zijn gunstbewijzen
waarmede Hij ons overlaadt.
Daarom past het om Hem te prijzen
voor d' ons geschonken liefdesdaad.