Het allerbeste komt steeds uit Gods handen,
Hij zorgt voor rijkdom in je ziel en hart.
Hij biedt versterking van de liefdebanden
eenheid met God maakt een mens nooit verward.

Geweldig groot zijn altijd 's Heren gaven
die Hij aan elk van Zijn geliefden biedt.
Hongerigen, dorstigen zal Hij laven
geliefden Gods vergeet Hij immers niet.