Door Gods genade vrijgezet
dan is er voor ons geen belet.
Om 't hemelrijk eens in te gaan
genietend van een nieuw bestaan.

Genade maakt van zonden vrij
dat is Gods wil voor u en mij.
Dat is het doel waar naar God streeft
en ieder mens met licht omgeeft

Niets wat ons dan meer tegenhoudt
de hemel mag nu blij aanschouwd.
Waar iedereen zijn woonplaats vindt
door God geroepen als Zijn kind.

Hoe heerlijk is 't bevrijd te zijn
van aardse zonden zorg en pijn.
Van dood verdriet lijden en smart
geen kwaad meer dat ons bestaan tart.

Met Vader Zoon en Heilige Geest
genieten wij op 't bruiloftsfeest.
Waar spijs en wijn genoten wordt
en God Zijn gaven rijkelijk stort.