Kijk met uw ogen steeds omhoog
gericht op 's hemels hemelboog
waaruit Jezus zal dalen.
Wat door Zijn engelen is beloofd
waarop gehoopt mag, in geloofd
dat komt uit 's hemels zalen.
Het uur waarop Hij ons vereent
en eeuwige zaligheid verleent
komt 't koninkrijk hier stichten
dan gaan wij door de open poort
als klinken zal 't verlossend woord
verheugd 't hart op laat richten.

Die grote dag komt naderbij
dan maakt God alle mensen vrij
om elk verheugd 't ontmoeten
't beloofde leven biedt Hij aan
wat ieder blij mag binnengaan
als Hij ons zal begroeten.
God spreidt voor elk Zijn schatten uit
die zijn beloofd naar Zijn besluit
En d'engelen uit laat delen.
Door God met gaven blij verrijkt
zien wij hoe groot Zijn liefde blijkt
die Hij ons toont met velen.

Genade waar God mee omringt
maakt dat elk dankbaar knielt en zingt
en jubelt God ter ere.
Een ieder in Gods licht gesteld
is dan bevrijd, niet meer bekneld
levend in d'eeuwige sferen.
In alle hemelzalen blinkt
het licht dat duisternis verdringt
en niet wordt toegelaten.
De grote glans der eeuwigheid
die God zijn kinderen dan bereidt
straalt dan van Sions straten. 

Melodie Psalm 68