God roept eens alle volk'ren samen
dan spreekt Hij recht voor ieders oor.
Hij oordeelt ieder en hun namen
klinken dan tot hun oren door.

God maakt een scheiding tussen allen
die 't Godsrijk mogen binnengaan.
Maar wie Hem niet zijn welgevallen
die spreekt Hij toe om heen te gaan.

Slechts wie de Heiland zou aanvaarden
zij mogen binnen in Gods huis.,
en krijgen zegen om te aarden
daar vinden zij hun eeuwig thuis.