De sterrenstelsels in ‘t heelal
tonen dat God snel komen zal.
Voorafgegaan van Vaders Zoon
roept Hij ons saam op blijde toon.

Verzameld in een wijde kring
is dit van Gods heil het begin.
De eeuwige heerlijkheid die wacht
wordt ons getoond glanzend, van pracht.

De nieuwe hemel en de aard
door Gods belofte ons verklaard,
wordt voor onze ogen opgericht
omgeven van Gods eeuwig licht.

Gods bazuin laat aan ons verstaan
de Bruidegom Hij komt er aan.
Want na het duister van de nacht
wordt Hij in ‘t morgenlicht verwacht.

Dan volgt voor ons een nieuw begin
en treden wij Gods feestzaal in.
Genodigd aan het bruiloftsfeest
met Vader, Zoon en Heilige Geest.