De tijden Gods zijn aangebroken
met al de tekenen om ons heen.
Wij zijn niet van Gods hulp verstoken
God laat ons beslist niet alleen.
 
’t Geweld, rampen waarvan wij horen
zijn immers door Gods woord vermeld.
Toch zal eenmaal Gods Morgen gloren
door Hem in ’t vooruitzicht gesteld.
 
God moet de tijden wel vervullen
voordat het Godsrijk komen kan.
Tot Hij Zijn toekomst zal onthullen
en ’t kwaad zal binden met Zijn ban.
 
Dan zal de blijde tijd aanbreken
als God alles vernieuwt, herstelt.
Naar die dag wordt thans uitgekeken
als de bazuin Zijn komst vermeldt.