Een mens eens door Gods woord getraind
krijgt kracht door d’ Heil’ge Geest verleend.
Die geeft hem daarbij ’t onderricht
en plaatst Gods woorden in Zijn licht.
 
’t Zijn God de Vader Zoon en Geest
waarvan men in de Bijbel leest.
’t is God die Christus tot ons bracht
waarna op d' Heil’ge Geest gewacht.
 
Die is toen op ons uitgestort
waarmee de mens gezegend wordt.
Voor wie met Hem Gods doel nastreeft
eens saam met de Drie-eenheid leeft.

You have no rights to post comments