Geschapen voor de eeuwigheid
eens door Gods liefde ingeleid.
Tot ingewijden in Zijn huis
ontvangend uit Zijn hand ons thuis.
 
God schiep geen mensen voor de dood
het is het leven dat Hij bood.
Waar de dood geen aanspraak op maakt
met koude handen aangeraakt.
 
Voor ’t leven is elk mens bestemd
dat door de zond’ door dood beklemt.
Wie geloof in Jezus als zijn Heer
ontvangt van Hem nieuw leven weer.

You have no rights to post comments