Dankbaar voor het leven,
lof en eer en prijs.
Zij aan God gegeven,
op gepaste wijs.

Dankbaar voor de bloemen,
al wat adem heeft.
Om met hen te roemen,
God die leven geeft.

Dankbaar voor de mensen,
vrienden om ons heen.
Alles wat wij wensen,
komt van God alleen.

Dankbaar voor vergeving,
door Gods woord vervuld.
Liefdevolle omgeving,
waarin God ons hult.

Dankbaar voor Gods gave,
van 't geboren Kind
En Zijn woord zal staven,
Hij die ons bemint.

Dankbaar voor die Ene,
die Zijn leven gaf.
En aan ons verschenen,
opgestaan uit 't graf.

Dankbaar voor nieuw leven,
toekomst die ons wacht.
Als wij na dit leven,
worden thuisgebracht.