Ervaar dat God het is die redt
Hij is verhoorder van ’t gebed.
Zijn wens is ons verblijden.
Hij houdt Zijn oog op ons gericht.
Plaatst ons in ’t alomvattend licht
Zijn hand wil ons geleiden
Al ’t duister wordt door Hem verjaagd
Zodat het ons niet meer belaagt.
Zijn licht zal overwinnen.
Wij worden door de Heer omarmd.
En teder door Zijn hart verwarmd.
Als teken van beminnen.