Houd je handen opgeheven
voor Gods gaven in je leven.
Altijd rijk en overvloedig
uit Zijn Vaderhart lankmoedig.

Alles wat je blijft verlangen
mag je van de Heer ontvangen.
Zo verrijkt Hj steeds je leven
door Zijn rijkdom je te geven.

Al Gods goedheid komt van boven
om Hem dankbaar voor te loven.
En met lied'ren Hem te prijzen
die uit 't hart ten hemel rijzen.