Heb je een zware last te dragen
Ga dan tot God om hulp te vragen
Laat dan de Heer uw last verlichten
Wanneer u zich tot Hem zult richten.

Door ‘s Heren hulp biddend te claimen
Zal Hij van U de last wegnemen.
Hij laat u weer op adem komen
En nieuwe kracht in u laat stromen

Zo laat Hij uw zorg overwinnen
En uw dag zonder zorg beginnen
Door ‘tuitzicht dat Hij u zal tonen
En u met rust en vrede lonen.