Laat de Heer maar voor je zorgen
Veilig in Zijn hand geborgen.
Die je naar Zijn liefd’ besluiten
Altijd stevig zal omsluiten.

Liefdevol is Zijn ontferming
Die Hij tooit met Zijn bescherming.
Dat is wat God laat geschieden
En daarmee Zijn heil aanbieden.

Vergeet nooit Zijn hand te vatten
Die je steunend blijft omvatten.
Om in ’t leven te bewerken
Met Zijn liefde je te sterken

Wees verzekerd dat je wegen
Zijn voorzien van ’s Heren zegen
Die Hij over u doet spreiden
Hart en ziel er mee verblijden.

Bespreek biddend steeds de dingen
Die er voor je uit doen springen.
In ‘t gebed naar Hem toesnellend
Wat je bezighoudt vertellend.

Blijf stil op het antwoord wachten
Wat de Heer heeft in gedachten
Zijn antwoord zal je rust geven
In de voortgang met je leven

Door je tot de Heer te voegen
Bezorgt Hij je zielsgenoegen!