Wees niet bang God zal je leiden
Vanuit ’t duister naar het licht.
Want de Heer wil U verblijden
Biedt ons Zijn hand om voort te leiden.

Al ’t duister zult u achterlaten
Gaande door verlichte straten.
God laat voor u ’t licht oprijzen
Om uw woning aan te wijzen.

Gods licht blijft u steeds omstralen
Om in dit licht vol van pracht
’t einddoel met de Heer te halen
Ziend de schoonheid die u wacht.