Vanuit de hemel ziet God neer
Daar merkt Hij op de slechte sfeer.
Die is met haat en nijd gevuld
Waarin de aarde is gehuld.

God wenst dat op d’aard liefde heerst
Welke al ’t kwade overheerst.
Wat God als Opperheer beslist
Is dat de liefd’ zijn doel nooit mist.

Die taak heeft God zichzelf gesteld
Wat het woord Gods aan ons vermeld.
Want het is God die met Zijn licht
Op heel de aard Zijn vrede sticht.