God laat je er van vergewissen
dat je Zijn hulp niet hoeft te missen.
Je kunt op ’s Heren woord vertrouwen
Hij laat beloofd je ’t heil aanschouwen.

De Heer zal nooit Zijn trouw verbreken
er wordt steeds naar je omgekeken.
Al wat je hebt als mens van node
Dat wordt je door Hem aangeboden.

God laat je liefdevol ontvangen
En in ’t gebed van Hem verlangen
Daarmede zal Hij je gedenken
Zijn liefdegaven je te schenken.