Door aan Jezus' hand te wandelen
komt men als mens eens veilig thuis.
Liefdevol is steeds Zijn handelen
Hij steunt bij ’t dragen van uw kruis.

Door Zijn liefd' zal Hij ’t verlichten
steun verlenend en oprichten.
Hulp en kracht zal Hij u geven
En bemoedigd voort kunt leven.

Hij leert U vooruit te kijken
Zal nooit van uw zijde wijken.
Vrede zal de Heer u schenken
Waarmee Hij u zal gedenken.