Als God de mens Zijn liefde geeft,
dan zorgt Hij dat men weer opleeft.
Want inzinkingen gaan voorbij,
’t Is God, Hij maakt een mens weer blij.

Van lasten wordt de mens bevrijd,
en God zorgt dat men weer gedijt.
Het is de liefde die God schenkt
Waarmede Hij ons graag gedenkt.

Wanneer God ons bij name roept,
dan worden wij bijeen gegroept.
En daalt vanuit de hemelsfeer,
Zijn liefde steeds weer op ons neer.