Heer draag mij naar de overzijde,
door 't water van de doodsrivier.
Verlos mij van het smartelijk lijden.
en laat mij gaan met U van hier.
Ik weet mijn leven loopt ten einde,
maar 't eindoel is door U bepaald.
Laat m' in Uw armen Eeuwig Zijnde,
gebracht naar huis en thuis gehaald.


Geliefden moet ik hier verlaten,
en alles Heer wat ik bezit.
Maar voer mij naar Uw gouden straten,
Heer in Uw licht zo blinkend wit.
'k Verlang Heer bij U te verblijven,
voorgoed in Uw aanwezigheid.
Die al mijn smarten zal verdrijven,
door hemelvreugd mij toebereid.


Uw liefde is mij 't hoogst in waarde,
waarin ik mij geborgen weet.
Hef mij dan op Heer van de aarde,
toon mij Uw zalen hemelsbreed.
Laat mij Heer door Uw tuinen lopen,
wil met mij gaan door 't bloemenland.
Heer zet Uw hemeldeuren open,
en neem mij kind, maar bij de hand.Justus. A van Tricht


13 april 2006