Er is al menig traan gevloeid
geschokt om het verlies 't gebeuren
de laffe daad om af te keuren
heeft u aan hand en voet geboeid.

't Verwerken van wat is geschied
dat zal nog heel wat jaren duren
gevangen tussen grauwe muren
van het onzegbaar groot verdriet.

d' Emoties schieten op en neer
om steeds opnieuw te fluctueren
maar daarin komt een ommekeer
u leert ze eenmaal te beheren.

Toch ontwaakt steeds opnieuw de zon
met warmte over heel uw leven
om u genoegdoening te geven
en met haar gloed uw harten troost.