Het leven gaat veel verder dan je denkt
en zult eens andere dingen gaan aanschouwen
't Zijn de dingen beloofd welke God aan je schenkt
waar je als mens verzekerd op kunt bouwen.

Het hier en nu verandert dan van sfeer
een andere wereld gaat je dan omsluiten.
Hier wacht je de ontmoeting met de Heer
in 't hemels licht dat door niets is te stuiten.

Het leven dat je van God hierna krijgt
zal alles wat je kent gaan overstijgen
Waar Hij alles aan gouden draden rijgt
en alle zielen nooit Zijn lof verzwijgen.

De eeuwigheid waarin je bent beland
en die door d' open deuren mocht betreden.
Ontvang je door de liefde van Gods kant
bij Hem te zijn tot in al d' eeuwigheden.