De mens blijkt naar God slecht te horen
het Woord van God raakt hem niet meer
hij blijkt er zich niet aan te storen
dus leeft hij in bedompte sfeer.

Hij heeft met tegenstand te kampen
ervaart hoe men hem tegenstreeft
en loopt geregeld tegen lampen
waar hij 't gevolg weer van beleeft.

Steeds meer leeft hij van God verlaten
en overvalt hem d' eenzaamheid
omdat hij niet met God bleef praten
niet meer door Hem wordt voortgeleid.

Wanneer hij naar God terug zal keren
heeft die Zijn armen uitgespreid
om aan de mens opnieuw te leren
waarheen de weg naar 't heil toe leidt.

Onthoud u liever van het kwade
waarmee de duivel u verleid.
Want dan ervaart u niet de schade
die hij aan u graag toebereidt.

Vertrouw op God Hij zal u wijzen
de weg die u met Hem kunt gaan
door samen met Hem voort te reizen
naar 't u door Hem beloofd bestaan.