God biedt plaats aan veel geslachten
daar heeft Hij de ruimte voor
allen die op Zijn Rijk wachten
vinden bij Hem altijd gehoor.

De ruimte welke God wil bieden
omvat de hemel de aard
Zijn Heilig Woord laat dan geschieden
die heerlijkheid ons openbaart.

Als hemel, aard eens samenvallen
God hen herschept tot een geheel
dan laat Hij de bazuin luid schallen
en nemen wij aan 't Godsrijk deel.

Wij worden om Gods troon verzameld
waar ieder valt onder 't gericht
door d'uitspraak Gods wordt blij gestameld
als Hij ons voert in 't eeuwig licht.

Die dag zal dag van vreugde wezen
wanneer Gods boekrol opengaat
en Hij de namen af zal lezen
genodigd tot gewijde staat.

Geroepen heeft de Heer er velen
om met Hem 't Godsrijk in te gaan
en met Hem d' eeuwige vreugd te delen
voor ons de boze zal verslaan.