Blijf dicht bij de aarde
om uitzicht te krijgen
op hemelse waarden
en die niet verzwijgen.

Hier tijdelijk gebonden
niet los kunnen breken
van menselijke zonden
die vast blijven steken.

Hoop op hemels leven
na tijden van lijden
dat God ons wil geven
door ons te verblijden.

De dag zal eens komen
die vrede zal brengen
vervullend de dromen
tot werkelijkheid lengen.

Nooit meer iets te vrezen
maar vreugd te ervaren
als d' engelen te wezen
God lof te verklaren.