De velen die zijn weg gevlucht
slaken vol zorg een diepe zucht.
Hun toekomst biedt onzekerheid
door het geweld waaraan men lijdt.

Vernietigd heeft men hun bezit
waarmee de vijand echt niet zit.
Want die heeft weinig meegevoel
en richt zich enkel op zijn doel.

Wie is gevlucht kent grote nood
tekorten ziekten dorst en dood
Want in het vluchtelingenkamp
ontstaat onmenselijke ramp.

Men heeft geen plaats voor iedereen
en stuurt vaak hele groepen heen.
Die doelloos trekken in het rond
tot men ergens een plekje vond.

Er blijkt niet meer voldoende geld
is door het Rode Kruis gemeld
Want door de gaven die men geeft
zorgt men dat hulp weer toekomst heeft.

Laat ons met hen bewogen zijn
wiens leven is vol zorg en pijn.
Opdat  in 't menselijk verdriet
aan medemensen hulp geschiedt.