Voor wie het nog niet wist
is dit de tijd van d' antichrist.
en felle strijd doet voeren
om christenen te vloeren.

Let op zijn methodiek
hij toont zijn daden aan 't publiek
door mensen te vermoorden
die niet naar zijn wet hoorden.

Besef het kost veel strijd
waar menigeen vreselijk door lijdt.
Maar laat de hoop niet varen
God zal Zijn kinderen sparen.

Voor elke druppel bloed
die er op aarde vloeien doet
komt God met Zijn vergelden
de tegenstanders melden.

Aan 't eind van deze tijd
wordt ieder Godskind rijk verblijd.
Als d' antichrist moet zwichten
en God Zijn Rijk zal stichten.