Waar ’t Woord niet meer gevonden wordt
daar lijdt de mens een groot tekort.
Als hij niet meer door ’t woord gevoed
lijdt aan armoede in zijn bloed.
 
Maar waar het Woord des Heren klinkt
Zijn volk met lofzang Hem bezingt,
de Heer van harte dankt en prijst
is ‘t God die Zijn volk gunst bewijst.