Wij varen op 's werelds onstuimige golven
met Jezus bij ons wordt er niemand bedolven.
Want wie Hem in 't leven de koers laat bepalen
weet zeker de veilige haven te halen.

Bedreigd wordt ons leven door vele gevaren
door machten en krachten die wij zien ontwaren.
Wij geloven er vast in dat God zal beschermen
door zich over ons met Zijn liefd' te ontfermen.

De Heer zal Zijn handen als schild voor ons werpen
en tevens Zijn wapens tegen 't kwade scherpen.
Hij zal ons in trouw en in liefde voortleiden
met zekerheid ons van al 't kwade bevrijden.