Ben jij door angst bevangen
en liet jij Gods hand los.
Maar heerst nog steeds ’t verlangen
naar Vaders vriendschapstros.
Dan is er niets verloren
want Hij laat je niet gaan.
Jij blijft immers behoren
met Hem op weg te gaan.
 
Gods tros die kan nooit breken
want die blijkt ijzersterk.
Dat is al vaak gebleken
die tros kent geen beperk.
Niets kan je overkomen
God vangt je altijd op.
Laat aan gevaar ontkomen
Zijn arm heft je steeds op.
 
Je wordt door Hem gedragen
want je angst wordt gestild.
Dat mag je aan Hem vragen
zorgt dat je niet meer rilt.
God laat je ademhalen
stuurt d’ angstgevoelens heen.
Hij blijft aan je verhalen
Ik laat je in angst nooit alleen.