Het gaat God om de aarde
omstraalt door 't hemels licht
't geeft toegevoegde waarde
op Gods toekomst gericht.

Het gaat God om de mensen
en niet om d'aardse kerk
want God Hij kent haar grenzen
aan zwakheid en beperk.

Toch blijft God de kerk leiden
wat Hij voor ogen heeft
haar brengen tot verblijden
en 't geloof de mens doorgeeft.