Dit leed is niet te vatten
dat harten heeft verscheurd
die zich af blijven vragen
waarom het is gebeurd.

Wat oren moesten horen
wat ogen moesten zien
dat zijn de harde feiten
en voorkomend misschien.
 
Maar 't lot dat is gevallen
wat velen heen liet gaan
door de dood neergeslagen
joeg naar een nieuw bestaan.

Zij hebben niet geleden
de tijd daar voor te kort
Wij blijven voor hen bidden
dat God hun uitkomst wordt.