Door 't schone hemels licht geraakt
en door God thuisgebracht
't leven op d' aard stervend gestaakt
Gods licht doorbrak hun nacht.

Een groot aantal verliet de aard
door aangericht geweld
geen menselijk leven werd gespaard
de doden zijn vermeld.

Hun stap bleek klein van hier naar daar
God heeft hen opgewacht
Hij heeft elk met een liefd'gebaar
een nieuw huis toebedacht.

Zij proeven nu de eeuwigheid
kennen geen zorg en pijn
en zijn voorgoed daarvan bevrijdt
omdat zij zalig zijn.

Maar allen die men achter liet
zij zijn verdoofd, bezwaard 
en dragen nu het groot verdriet
hun leven lang op aard.

Toch zal er eens het weerzien zijn
als God 't verdriet geneest
want dan verdwijnen zorg en pijn
die er eens zijn geweest.

De vreugd waarop God elk vergast
spreidt Hij voor allen uit.
Zo heelt de Heer van elke last
volvoerend Zijn besluit.


n.a.l.v. Vliegramp Oekraine