Zij die de dood zijn ingejaagd
op reis door een raket belaagd.
Aan  hen moet door ons recht gedaan
wat de daders goed laat verstaan.

De wereld kent nu een devies
omtrent het groot menselijk verlies
van zoveel levens om het recht
dat men de daders snel berecht.

Dit is de waanzin van de dag
men is verdrietig doet beklag
de woede die sterk wordt gevoeld
die is voor de daders bedoeld.

Wat families is aangedaan
een diepe wond in harten slaan
voor deze vreselijke daad
geldt dat men voor zijn rechters staat. 

Met menig diep getroffen land
smeedt dit een extra nauwe band
't gaat er om dat de wereld weet
dat men dit onrecht nooit vergeet.

Wat een vreugd'volle reis moest zijn
vernietigd door wapen venijn
is wat ons tot verbijstering brengt
als men de slachtoffers gedenkt.

Het is absurd dat wordt verkocht
waarmee een natie oorlog zocht
die men op 't vrije westen richt
dovend het menselijk levenslicht.

Word wakker zie de dubbelheid
die thans tot veel problemen leidt
waardoor nu door de seperatist
met wapens 't leven wordt gewist.

Als men niet duidelijk sancties stelt
wat leidt tot staking van 't geweld
verwacht dat oorlog bittere strijd
die tot nog meer slachtoffers leidt.

Er klinkt alom de roep tot God
wat wacht ons Heer aan toekomst lot
kom met Uw troost in het verdriet
dat U om al 't gebeuren ziet.