Plots uit het leven weggerukt
om nooit meer naar huis terug te keren
Nu gaan er velen zwaar gebukt
onder leed wat niet blijkt te keren.
 
Een ramp geldt velen wereldwijd
waar nabestaanden bij betrokken.
Straks volgt hun ‘t moment van ’t afscheid
letterlijk zittend met de brokken.
 
Het beeld wat men voor ogen heeft
zal door de tijd nooit echt verdwijnen.
Want ieder mens die niet meer leeft
zal hier op aard nooit meer verschijnen.