Wij moeten naar de toekomst kijken
niet omzien wat achter ons ligt.
Want ieder die vooruit blijft kijken
krijgt Gods beloften eens in ’t zicht
Dit leven is door tijden reizen
naar ’t nieuw bestaan in eeuwigheid.
Waar God ons ’t nieuwe huis zal wijzen
in ’t land dat Hij ons heeft bereid.
 
Eens trekkend over ’s hemels grenzen
ontdekt ons oog het weidse land.
Veel mooier dan ons hart kon wensen
binnengehaald door Jezus hand.
Zijn arm wordt om ons heen geslagen
als Hij ons ’s hemels schatten toont.
Die voor ons worden aangedragen
waarmee God ons verrast beloond.