Als sterren uit de hemel vallen
planeten vliegen uit hun baan
wanneer de zon eens stuk zal knallen
en bloedrood kleurend ondergaan.
Dan is het uur ons aangebroken
dat God de tijd voor ons vervult
waarvan Zijn woord ons heeft gesproken
waarop Zijn toekomst wordt onthuld.
 
De laatste tijden op de aarde
laten wat staat te wachten zien
want alles wat God ons verklaarde
heeft niet het stempel van misschien.
Vervolgingen en lijden komen
rampspoed breid zich op d’ aarde uit
velen verliezen ‘t onderkomen
geweeklaag wordt rondom geuit.
 
Maar ieder die zijn oog blijft richten
met hart en ziel Gods woord gelooft
Troost zich dat hem uit Gods gerichten
een nieuwe toekomst is beloofd.
Als de bazuin zijn stem laat horen
en al wie geloven overtuigt
hen is een nieuw bestaan beschoren
waarvan Gods liefde hen betuigt.