Als God Zijn licht voor ons laat stralen
daaraan kan men zijn hart ophalen.
Want door Gods liefdevolle hand’len
Kan men het juiste pad bewand’len.

Aan ’t eind daarvan staat Gods poort open
waardoor wij binnen mogen lopen.
Om hier ons nieuwe thuis te vinden
waar God ons nodigt als beminden.

Dan laat Hij ’t eeuwig feest beginnen
voor ieder die Hij doet beminnen.
Het stralend licht stroomt bij ons binnen
Waarmede God ons hart deed winnen.