Als w’ eens opstaan uit de doden
zal Gods roepstem ons doen noden.
Heil en vrede zal Hij schenken
ons benaderend daartoe wenken.

’t Koninkrijk dat Hij zal stichten
zal Hij voor ons op doen lichten.
En door Hem genood betreden
toont God ons Zijn heerlijkheden.

’t Feestmaal dat ons staat te wachten
schenkt de Heer graag de geslachten.
Wenkend ons Zijn feestzaal binnen
om aan ’t feestmaal te beginnen.