Wij gaan naar de plek met de mooiste muziek
de klanken daarvan die zijn werkelijk uniek.
Met hun harmonieën zo wonderlijk schoon
klinken daar klanken met bijzondere toon.
Want hier wordt de glorie van Gods steeds bezongen
door miljoenen zielen en engelentongen.
Aan glorie en feestelijkheid komt daar geen einde
van allen aanwezig bij God d’ Eeuwig Zijnde.