Als Jezus eenmaal wederkomt
staan wij als wachtenden verstomd.
Wanneer Hij na de laatste nacht
op wolken zichtbaar wordt verwacht.

Dan neemt Hij uitverkoornen op
en heft hen op naar 's hemels top
Het gaat dan om een groot getal
dat Hij ten hemel leiden zal.

Horen wij bij die grote groep
bijeenkomende op Zijn roep.
Of wacht ons daarna Gods gericht
voordat de Heer Zijn Godsrijk sticht.

De uitverkorenen komen thuis
met Christus in het Vaderhuis.
Want in het stralend hemels licht
staat reeds hun woning ingericht.

You have no rights to post comments