De ladder die naar boven gaat
die mag je eens betreden.
Als j' op een dag de aard' verlaat
opweg naar d' eeuwigheden.

Hier zijn de dagen even lang
vol vreugde en verblijden
Een eeuwig feest is aan de gang
wat God je wil bereiden.

Hier staan sinds God de Heer dat wil
geen klokken meer te tikken.
God zette die voor eeuwig stil
naar 's Heren wijs beschikken.

God wenst voortaan geen klokgeluid
dat vrede kan verstoren.
Daarom nam toen de Heer 't besluit
dat 't nooit meer is te horen.