Licht aan de horizon zal stralen
als God Zijn kinderen op komt halen.
Gods morgenstond die aan zal breken
zorgt voor ‘t licht dat Hij zal ontsteken.

God zorgt voor ‘t glanslicht over d’ aarde
dat Hij ons beloofde, openbaarde.
Dit hemelslicht zal eeuwig schijnen
voor hen die horen tot de Zijnen.

Als eenmaal aan het eind der tijden
God ons bevrijdt van strijd en lijden.
Als de bazuin zijn klank laat horen
zien wij ‘t oordeel en ‘t Godsrijk gloren.

Wanneer w’ eens ‘t Godsrijk binnentreden
dan hoort dit leven tot ‘t verleden.
Gods heerlijkheid zal ons opbeuren
wie ingaat door haar open deuren.

Het Godsrijk dat ons staat te wachten
volgt aan het eind van donkere nachten.
Als de bazuin voor 't laatst zal schallen
telt God Zijn lievelings aantallen.

Zie met mij uit naar deze morgen
waar ieder Godskind wordt geborgen.
En het voor eeuwig mag belanden
beveiligd in Gods Vaderhanden.