Hoor het duidelijk bruisen
en het sterke ruisen.
de Godsbazuin ligt klaar
want Gods komst is daar.

Richt nu uw gedachten
met hen die ook wachten.
Tot God zal vervullen
en Zijn Rijk onthullen.

Gods stad die zal komen
waar Hij van laat dromen.
Duidelijk klinkt Zijn stem
zie 't nieuw Jeruzalem!