In dit leven zijn nog ziekten
die er straks bij God niet zijn.
In de hemel zijn verdwenen
ongemakken leed en pijn.

In dit leven kent men lijden 
ervaart men zorg en verdriet.
In de hemel heerst verblijden
waar God rust en vrede biedt.

Eens is alle zorg verdwenen
door Gods handen weggevaagd.
d' Eeuwigheid zal 't ons verlenen
dat is 't doel wat Hem behaagt.

Op Zijn tijd zal God vervullen
wat Hij aan ons heeft beloofd.
En de heerlijkheid onthullen
wie in Zijn woord heeft geloofd.

Laat je bij Gods heil betrekken
door de band met God vertrouwd.
Die Zijn handen uit blijft strekken
want dan wordt Zijn heil aanschouwd.