Kom ons bevrijden van het lijden,
kom ons bevrijden van de smart.
Van zond en kwaad aan alle zijden,
in deze wereld kil en hard.
Zie Heer toch om in ons benauwen,
en stel Uw komst niet langer uit.
Laat ons de heerlijkheid aanschouwen,
volvoer Uw plan Heer, Uw besluit.

Heer schenk ons kracht 't kwaad te bestrijden,
wees in de bittere strijd ons schild.
Wij wachten hopend op bevrijden,
door U uit moeiten opgetild.
Kom Heer dan met Uw legerscharen,
bij machte zijn 't kwaad te verslaan.
Laat ons hun grote macht ontwaren.
als zij in hun slagorde staan.

Wij weten U zult overwinnen,
er is geen macht die U weerstaat.
De grote strijd moet nog beginnen,
Uw legermacht Heer is paraat.
Het boze kwaad zal gaan verliezen,
zal delven Heer het onderspit.
Want voor de vlucht zal 't boze kiezen,
na strijd waar nederlaag in zit.

Justus A. van Tricht

You have no rights to post comments