God keert eens al het lijden om,
in vreugd’ en blijdschap die rondom
ons menselijk bestaan zal blinken,
als eenmaal de bazuinen klinken,
Hij alles nieuw maakt naar Zijn beeld,
van wat gebroken is, verdeeld.

Dan zullen al Zijn kind’ren staan,
blij rond Zijn troon en binnengaan.
Door God bekleed met witte kleden,
zullen zij zingend voorwaarts treden.
In ‘t hemelrijk dat vrede brengt,
gerechtigheid die God hen schenkt.

In eeuwigheid zal zijn te horen,
hun lied met dat der eng’lenkoren.
Gods woord dat ‘t kwade overwint,
schenkt hen genade door het kind.
Zijn Zoon die Hij gezonden heeft,
schenkt hun het leven dat Hij geeft.

You have no rights to post comments