Elk mens kent de worstelingen
waarmee ’t leven doet omringen.
Saam met Jezus ’t kwaad bevechten
Om het daarmee te beslechten.

Jezus biedt ons mogelijkheden
Hoe dat ’t kwade kan bestreden.
Door de strijd met Hem beginnen
En zo ’t kwaad te overwinnen.

Allen die in Zijn woord geloven
Komen met Hem ’t kwaad te boven.
Hij toont liefde en erbarmen
Waarmee Hij ons wil verwarmen.

You have no rights to post comments