Wanneer God Zijn licht laat schijnen
zal de duisternis verdwijnen.
’t Licht zal altijd overwinnen
zo verblijdt God onze zinnen.

Want Gods licht bezit de krachten
tegen alle duistere machten.
Zo herstelt Hij steeds de tijden
waarmee Hij ons wil verblijden.

Er is slechts in ’t licht te leven
waarmee God ons wil omgeven
Daarin kan men ademhalen
waarvoor wij Hem dank betalen.

Want waar God Zijn licht laat gloren
voelt een mens zich als herboren.
Waar de mens zich kan bezinnen
over ’s Heren groot beminnen.

Reacties  

#1 Angela Walraven 05-09-2020 17:59
Ook dit gedicht over licht is fijn tegenwicht voor de vele andere die worden geschreven over zorgen, angsten voor morgen, eenzaamheid, depressie, ziekte in een mensenleven, over dood en rouw, oorlogen, rampen, vlucht van kinderen, man en vrouw. Tevens tegen dat steeds weer uitgesproken hopen dat dit aardse leven snel zal zijn afgelopen: al lijkt dat op een te duistere nacht, Jezus wijst ons op de grote opdracht en zegt dat Hij met de door Hem gegeven talenten voor Hem werken van ons verwacht. Hem erom gebeden geeft Hij in het hier en nu Zijn Kracht.

You have no rights to post comments